onsdag 9. mars 2011

Hva skal vi faste fra? Noe forslag:

..
Fasting and Feasting


· Fast from judging others; feast on the Christ dwelling in them.
· Fast from emphasis on differences; feast on the unity of life.
· Fast from apparent darkness; feast on the reality of light.
· Fast from thoughts of illness; feast on the healing power of God.

· Fast from discontent; feast on gratitude.
· Fast from anger; feast on patience.
· Fast from pessimism; feast on optimism.
· Fast from worry; feast on divine order.

· Fast from complaining; feast on appreciation.
· Fast from negatives; feast on affirmatives.
· Fast from unrelenting pressures; feast on unceasing prayer.
· Fast from hostility; feast on non-resistance.

· Fast from bitterness; feast on forgiveness.
· Fast from self-concern; feast on compassion for others.
· Fast from discouragements; feast on hope.
· Fast from lethargy; feast on enthusiasm.

· Fast from thoughts that weaken; feast on promises that inspire.
· Fast from shadows of sorrow; feast on the sunlight of serenity.
· Fast from idle gossip; feast on purposeful silence.
· Fast from problems that overwhelm; feast on prayer that sustains.

William Arthur Ward
..

søndag 20. februar 2011

Elg! R.I.P.

Det er alltid trist når nære slektninger og venner går bort.

Les mer

.

tirsdag 15. februar 2011

Økumenismen har brote laus!

Hvordan er det å vokse opp i et multireligiøst samfunn? Eller en familie? Hva skjer når mor og far tror forskjellig? Her er en sang fra en ire som er i skvis mellom katolsk og protestantisk tro.