onsdag 25. februar 2009

Hva vil du gjøre i fasten?

Fasten er en tid for å nærme seg Gud, og for forsakelse og gode gjerninger. Her er noen forslag som kom i e-posten. Kanskje noen av dem kan gjøre fastetiden mer innholdsrik?

1. Pray the Rosary every day.
2. Receive Communion at Mass every day.
3. Go to Confession every Friday.
4. Pray the Family Rosary every day or once a week.
5. Pray in silence 20 minutes a day.
6. Make a Eucharistic visit every day.
7. Pray the Divine Mercy Chaplet (at 3:00 PM) every day.
8. Fast on bread and water one to three times per week.
9. Read a spiritual book.
10. Give a painfully large donation to charity.
11. Give a donation to charity instead of buying something for you.
12. Pray "Jesus, I love you!" in the first waking seconds of the day.
13. Listen to Catholic CDs.
14. Do something major to improve your marriage.
15. Volunteer anywhere: at your kid's school, homeless shelter
16. Visit a home for the elderly

17. Give up something you absolutely love, crave, or spend time on, or that annoys the people you love, including:

-television or your favorite television show
-television before a certain hour
-television AFTER a certain hour
-coffee
-diet soda (brus)
-donuts
-hamburgers
-chocolate, and anything with chocolate flavor
-all snacks or desserts
-movies
-internet
-following your favorite sports team
-video games
-celebrity magazines
-booze (alkohol)
-a destructive, irresistable "friendship"
-foul language
-picking your nose
-radio
-restaurants
-driving when you could walk
-sleeping in late on the weekends
-sleeping an "extra" ten minutes in the morning
-not cooking breakfast for your kids
-shopping for clothes or food
-text messaging
-not stopping by your neighbors to say hello for weeks
-failing to visit or call your "not close by" relatives
-soap operas
-some of your "alone" time doing any hobby
-nagging your husband / wife
-interrupting others
-knitting, crossword puzzles, jigsaw puzzles, sudoku
-cigarettes, cigars, gum, mints
-cellphone calls in your car on the drive home
-bluetooth headset (harder than you think)
-eat your vegetables (even you adults)
-betting (tipping, lotteri)
-gossiping - say something nice instead
-stealing "little stuff" from your employer, including time online
-thinking about yourself when you wake up or go to sleep (pray instead)
-thinking about yourself when you drive (pray instead)
-buying anything you don't need

Flere forslag? Skriv i kommentarfeltet: 


tirsdag 10. februar 2009

En film du må se...Var og så filmen Doubt forleden. Vil du se en god katolsk film med noen brysomme moralske dilemmaer, så gå og se den. Anbefales!

Her er en kort intro: 
Det er 1964 og i St.Nicholas i Bronx prøver den karismatiske presten, Father Flynn (Philip S.Hoffman) å endre skolens strenge regime som lenge har vært forsvart med nebb og klør av søster Aloysius Beauvier (Meryl Streep), skolens jernhånd og rektor som setter sin lit til disiplin gjennom frykt. 

Politikkens vinder er i ferd med å snu i samfunnet og skolen har sågar tatt inn sin første fargede student, Donald Miller. Men når søster James (Amy Adams) deler sine skyldbetyngede mistanker om at Father Flynn retter for mye personlig oppmerksomhet mot Donald, setter søster Aloysius i gang et personlig korstog for å avdekke sannheten og få fjernet Flynn fra skolen. Uten noen form for beviser, men kun med sin egen moralske overbevisning, går søster Aloysius inn i en kamp med Father Flynn som truer med å ødelegge hele samfunnet med ugjenkallelige konsekvenser.

Hvis du har sett filmen, 
skriv din kommentar i kommentarfeltet!