onsdag 9. mars 2011

Hva skal vi faste fra? Noe forslag:

..
Fasting and Feasting


· Fast from judging others; feast on the Christ dwelling in them.
· Fast from emphasis on differences; feast on the unity of life.
· Fast from apparent darkness; feast on the reality of light.
· Fast from thoughts of illness; feast on the healing power of God.

· Fast from discontent; feast on gratitude.
· Fast from anger; feast on patience.
· Fast from pessimism; feast on optimism.
· Fast from worry; feast on divine order.

· Fast from complaining; feast on appreciation.
· Fast from negatives; feast on affirmatives.
· Fast from unrelenting pressures; feast on unceasing prayer.
· Fast from hostility; feast on non-resistance.

· Fast from bitterness; feast on forgiveness.
· Fast from self-concern; feast on compassion for others.
· Fast from discouragements; feast on hope.
· Fast from lethargy; feast on enthusiasm.

· Fast from thoughts that weaken; feast on promises that inspire.
· Fast from shadows of sorrow; feast on the sunlight of serenity.
· Fast from idle gossip; feast on purposeful silence.
· Fast from problems that overwhelm; feast on prayer that sustains.

William Arthur Ward
..

søndag 20. februar 2011

Elg! R.I.P.

Det er alltid trist når nære slektninger og venner går bort.

Les mer

.

tirsdag 15. februar 2011

Økumenismen har brote laus!

Hvordan er det å vokse opp i et multireligiøst samfunn? Eller en familie? Hva skjer når mor og far tror forskjellig? Her er en sang fra en ire som er i skvis mellom katolsk og protestantisk tro.

mandag 5. april 2010

Prest til evig tid?

Den katolske kirke tar prestekallet alvorlig. Når noen vies til prest sies det at de blir "prest til evig tid". Har lurt litt på dette. Hva skal vi med katolske prester i himmelen? Eller altså...hva gjør de der? Neppe mange som trenger å høre skriftemål der oppe. Kanskje presten er med og holder måltid sammen med Jesus? Og hva med munkene og nonnene? De avgir jo "evige løfter". Evig klausur høres ikke bra ut... er nok ikke kalt til det.
Hørte om en prest i vårt bispedømme som sluttet som prest fordi han mistet troen, først på presterollen, så på Gud. Triste greier. Men en sterk historie likevel. Han måtte liksom starte helt på nytt. Han ville melde seg ut av kirken. Men det gikk ikke. En som blir katolikk får nemlig et uutslettelig merke i dåpen (og forblir katolikk enten han vil eller ei...) Derfor fikk han ikke lov å melde seg ut av kirken. Og endte opp som "katolsk agnostiker". Hvis noen skulle være i tvil: Selv den mest frafalne prest har ifølge kirkeretten lov (og plikt?) til å forvalte sakramentene i nødsfall... ellers ikke.

tirsdag 9. mars 2010

Ortodoks fotball!


If you are Christian Orthodox and you love the game football, and want to play for your National Orthodox Church Team,
then you are looking in the right direction.

Fortsatt interessert? Klikk her!
..

torsdag 21. januar 2010

Norvegia Catholica

En gammel katolsk og sagnomsust sang ble nylig sunget i festlig lag i menigheten der jeg vanker. Her aner man en glød for Kirken som er enhver konvertitt verdig. Hør selv:

Norvegia Catholica,
vår fortids stamme gjaller.
Sankt Olav, Hallvard, Sunniva
på Norges framtid kaller,
og Eystein, Torfinn minner om
å verge Norges helligdom.
Norvegia Catholica
på Norges nutid kaller.

Norvegia Catholica
av heltemot er runnet.
Når du blir det du engang var,
først da er frihet vunnet.
Til kamp for kirke, land og hjem,
med mot og styrke går vi frem;
Novegia Catholica,
først da er frihet vunnet.

Norvegia Catholica
Mot dette mål vi stevner,
er veien lang, vi frem skal nå,
hvis vi gjør alt vi evner.
Katolsk aksjon oss fører frem,
til frihet for vårt land og hjem.
Norvegia Catholica,
vi vil, vi kan, vi evner.

(av Karl Kjelstrup, ca 1934)
..

tirsdag 19. januar 2010

Hall - e - lu - ja!

I genren munkvideoer finner man mye rart. Her er et kjent musikkstykke utført av tause munker. Vet noen hvilken orden dette kan være...?

søndag 10. januar 2010

Hva skjer når vi skrifter?


Søstrene på Tautra lever i bønn og gjør ikke så mye galt. Likevel hender det at de skrifter.
..
En av søstrene har skrevet om hva som skjer da. Veldig bra artikkel. (på engelsk)
..
Les den her.

lørdag 2. januar 2010

Overgrep...hva sier Kirken?

Idag morges hørte jeg på NRK.
En prest fra Den Katolske Kirke i Norge ble spurt om hva Kirken gjør (og ikke gjør) med seksuelle overgrep. Hvordan er det å være prest, med et sånt rykte hengende over prestestanden etter alle skandalene....?

Hør programmet her. (Innslaget kommer litt uti sendingen. )tirsdag 13. oktober 2009

onsdag 19. august 2009

mandag 13. juli 2009

søndag 7. juni 2009

onsdag 29. april 2009

Tridentinsk vesper

Dette er en gammel vesper, funnet på YouTube. Her ser vi presten og to diakoner ved alteret idet menigheten synger Magnificat, Marias lovsang. Veldig vakker sang!

tirsdag 21. april 2009

onsdag 11. mars 2009

Johannes Chrysostomos om fasten


Faster du?

Vis det ved dine gjerninger.

Hvis du ser noen som er fattig, ha medynk med ham.

Hvis du ser en venn få ære, ikke misunn ham.
Ikke la bare munnen faste, men også øynene og føttene

og hånden og alle kroppens lemmer.

La hendene faste ved å være fri fra gjerrighet.

La føttene faste, ved å slutte å løpe etter synden.

La øynene faste, ved å tvinge dem til å ikke se på det som er syndig.

La ørene faste ved å ikke høre på ondt snakk og sladder.

La munnen faste fra pisspreik og urettferdig kritikk.

For hva godt gjør det hvis vi avstår fra fugl og fisk, men biter og sluker våre brødre og søstre?


St. Johannes Chrysostomos

lørdag 7. mars 2009

Eukaristiske under...en dokumentar

Noen ganger skjer det at forvandlingen av brød og vin blir ikke bare noe vi tror på, men det kan faktisk ses i form av blod i hostien. Det finnes historier fra gammel tid (f.eks. 1400-tallet) og fra nyere tid som beskriver dette. Noen ganger har underet skjedd i tilfeller der folk (t.o.m. presten) har tvilt på realpresensen.