torsdag 10. april 2008

Eukaristien for deg som er alene...

'Elgenen surfer mye på nettet og oppdager stadig nye ting i det katolske kirkelandskapet.
Selvsagt har jeg hørt om eukaristien. Den er jo en av grunnene til at jeg er blitt katolikk.
Og jeg har vært med på sakramentstilbedelse, en andaktsform som bare går an å gjøre hvis en tror på Jesu tilstedeværelse i nattverden. Derfor finnes denne formen for bønn bare i katolske kirker. Men "sakramentstilbedelse for enslige" er noe nytt...
Singles of the Eucharist har en innholdsrik side om det å tilbe Kristus i alterets sakrament.


"Of all devotions, that of adoring Jesus in the Blessed Sacrament is the greatest after the sacraments, the one dearest to God and the one most helpful to us.”
(St. Alphonsus Liguori)

2 kommentarer:

IHa sa...

Meditasjon over alterets sakrament.

Stillhet, jeg går inn i det hellige rom, Kiken,
Guds bolig hos menneskene.
Bak alteret, lampen, det evige lys, skinner,
Gud er til stede.
Hans sønn, Vår Frelser
I brødets skikkelse. På alteret, i monstransen.
Jeg kneler i ærefrykt. Min Herre og min Gud.
Hjertet åpner seg, sjelen søker din nærhet.
Fyll meg med din nåde.
La livets vann fra din side overrisle meg,
rense meg, lutre meg.
Stillhet, jeg hviler i stillheten., tømmer hjertet,
tømmer det, så det kan fylles på ny.
Fylles med Deg.
Kom til meg Herre, tal gjennom stillheten
i ditt hellige rom, det evige rom.
Gi meg å fornemme Ditt nærvær.
Velsign meg, gi meg Din miskunn,
og i hjertet Din fred.

jeg er veldig glad i sakramenttilbedelsen, derfor skrev jeg dette.I vår menighet har vi tilbedelse hver torsdag.

'elgenen sa...

Takk!