mandag 21. april 2008

Kirkens hierarki

Den katolske kirke er ikke en demokratisk kirke. I likhet med mange nyere menigheter brukes ordet teokrati (guds-styre) om Kirken. Kirken består av lekfolk og presteskap. Preste-embetet er tredelt: diakon, prest og biskop.
Kirken er delt i bispedømmer, som igjen er delt i sokn. I ett sokn kan det være flere kirker. Paven er den fremste blant biskopene, med tittelen Biskop av Roma (pluss en hel mengde andre titler ;o)
I tillegg er det en masse religiøse ordener, hvorav noen består av prester og noen av lekfolk eller begge deler. Det sies at selv ikke Gud har oversikt over alle ordnene og bevegelsene i Kirken.
Hvis du vil ha en oversikt over hvem som er hvem i den katolske kirke, klikk her!

Ingen kommentarer: